Overzicht van Baten en Lasten

Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die vermeld dienen te worden. Uiteraard hebben we nog steeds te maken met het Covid-19 virus,

waardoor dit ook geen nieuwe of onverwachte gebeurtenis na balansdatum meer is. De gevolgen van dit virus en maatregelen gaan zeker nog

financiële impact hebben over boekjaar 2021. Echter de hoogte van de financiële impact is nog steeds moeilijk om te bepalen.

Wel is er een Covid-19 reserve gevormd en zijn risico's ook verwerkt in de paragraaf weerstandsvermogen.

We streven naar een zo adequaat mogelijke uitvoering van de landelijke en lokale maatregelen en naar

zoveel mogelijk continuïteit van de reguliere werkzaamheden en van noodzakelijke (digitale) besluitvorming en hebben daarvoor de

nodige interne maatregelen genomen.

Deze pagina is gebouwd op 07/13/2021 09:36:59 met de export van 07/13/2021 09:24:39