Overzicht van Baten en Lasten

Wet Normering Topinkomens (WNT)

Wet Normering Topinkomens (WNT)

Het voor gemeente Laarbeek toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2020 € 201.000.

Bezoldiging topfunctionarissen

Gegevens 2020

MLM van Heijnsbergen

JWM van de Ven

Functiegegevens

Griffier

Gemeentesecretaris

Aanvang en einde functievervulling in 2020

01-01/31-12

01-01/31-12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1

1

Dienstbetrekking ?

ja

ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

84.465

87.513

Beloningen betaalbaar op termijn (minus wn-premie pensioen ABP)

14.134

15.178

Subtotaal

98.599

102.691

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

201.000

201.000

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

n.v.t.

n.v.t.

Totaal bezoldiging 2020

98.599

102.691

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

n.v.t.

n.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

n.v.t.

n.v.t.

Gegevens 2019

MLM van Heijnsbergen

MJM Meertens

Functiegegevens

Griffier

Gemeentesecretaris

Aanvang en einde functievervulling in 2019

01-01/31-12

01-01/31-08

Omvang diesntverband (als deeltijdfactor in fte)

1

1

Dienstbetrekking ?

ja

ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

79.080

64.285

Beloningen betaalbaar op termijn (minus wn-premie pensioen ABP)

13.215

12.158

subtotaal

92.295

76.443

Individueel toepasselijke bezodigingsmaximum

194.000

129.156

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

n.v.t.

n.v.t.

Totaal bezoldiging 2019

92.295

76.443

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

n.v.t.

n.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

n.v.t.

n.v.t.

Deze pagina is gebouwd op 07/13/2021 09:36:59 met de export van 07/13/2021 09:24:39