Overzicht van Baten en Lasten

Overzicht aanwending bedrag onvoorzien

Overzicht aanwending bedrag onvoorzien

Bedragen x € 1.000

Saldo

Primitieve begroting

-60

1e Tussenrapportage 2020

Inzet tijdelijke SocialMediawatch

1

2e Tussenrapportage 2020

Bijstelling posten Onvoorzien

59

Saldo onvoorzien eind 2020

0

Deze pagina is gebouwd op 07/13/2021 09:36:59 met de export van 07/13/2021 09:24:39