Bijlagen

Staat Personele capaciteit

bedragen x € 1.000

rekening 2019

begroting 2020

rekening 2020

Organisatie eenheid

formatie

loonsom

formatie

loonsom

formatie

loonsom

Bestuur:

Leden van de raad

19

263

19

230

19

267

geraamde vaste onkostenvergoeding raadsleden

42

geraamde loonsomstijging raadsleden

9

Burgemeester en wethouders

4,05

436

4,05

423

4,05

426

geraamde vaste onkostenvergoeding burgemeester en wethouders

19

geraamde loonsomstijging burgemeester en wethouders

15

Formatief personeel:

Raadsgriffie

1,61

139

1,61

147

1,61

147

Gemeentesecretaris

1

81

1

137

1

113

Staf

1

110

1

114

1

78

Afdeling Omgevingsbeheer

31,56

2.029

31,56

2.228

31,33

2.130

Afdeling Dienstverlening en Informatie

24,87

1.537

24,87

1.728

26,78

1.812

Afdeling Bedrijfsvoering

20,68

1.390

20,68

1.543

20,46

1.448

Afdeling Beleid en Projecten

22,97

1.659

22,97

1.907

22,83

1.812

Overig personeel:

Ambtenaren Burgerlijke Stand (BABS)

5

6

5

Voormalige collegeleden:

Wachtgeld/pensioen voormalige collegeleden

160

64

167

Subtotaal Voormalige collegeleden

160

64

167

Totaal generaal

126,74

7.809

126,74

8.612

128,06

8.405

Deze pagina is gebouwd op 07/13/2021 09:36:59 met de export van 07/13/2021 09:24:39