Bijlagen

Subsidieverantwoording Bereikbaarheidsakkoord 2017-2030

Begroting (beschikt)

Project realisatie

Project vaststelling

Saldo BBA subsidie

Indicatoren

Pro-ject
nr.

Project omschrijving

subsidie aan gemeente

datum verlening

Totale subsidabele kosten (begroot)

Subsidie Bereikbaarheids-
akkoord (BBA provincie) 25%

Gerealiseerde projectkosten (subsidiabel) t/m 2019

Gerealiseerde projectkosten (subsidiabel) 2020

Gerealiseerde projectkosten (subsidiabel) cumulatief

Project gereed (J/N)

Vast te stellen subsidie-bedrag (BBA)

verleende subsidie
-/- vastgestelde subsidie

planning jaar afronding

GGA pro-
ject-code

mijl-
palen

toe-
lich-
ting
pro-
ject

011i

Geluidsmaatregelen Lieshoutseweg N615

Laarbeek

12-3-2019

40.425

10.107

40.425

40.425

J

10.107

2019

verzoek tot
vaststelling
15-3-2019

031

Fietsroute Beek en Donk - Helmond, gedeelte Aarle-Rixtel

Laarbeek

9-4-2020

34.887

8.722

34.887

34.887

J

8.722

2022

Totalen Laarbeek

75.312

18.829

75.312

0

75.312

18.829

0

Deze pagina is gebouwd op 07/13/2021 09:36:59 met de export van 07/13/2021 09:24:39